Zemědělské družstvo Budíškovice

je dobrovolným sdružením členů, bylo založeno na ustavující schůzi 20.11.1992 a zápisem u krajského soudu v Českých Budějovicích zapsáno do obchodního rejstříku v oddíle Dr XXXXII, vložka 2350.

Statutárním orgánem družstva je představenstvo a za něj jedná předseda nebo místopředseda.

Družstvo hospodaří v katastrálních územích obcí Borová, Budeč, Horní Slatina, Vesce, Budíškovice, Manešovice, Třebětice, Ostojkovice a Báňovice na výměře 1.669 ha zemědělské půdy. Hlavní činností rostlinné výroby je výroba obilovin, řepky a konzervovaných krmiv pro potřeby živočišné výroby. V živočišné výrobě se družstvo specializuje na chov skotu, zvláště pak vysoko-produkčních dojnic a výkrm skotu. Okrajově je to výkrm kuřat.


Organizační struktura:


Zemědělské družstvo je tvořeno 6 nákladovými hospodářskými středisky:
- středisko rostlinné výroby: RV Budíškovice a Třebětice
- středisko živočišné výroby: ŽV Horní Slatina, Budíškovice, Třebětice, Ostojkovice
- středisko služeb: centrální dílny Budíškovice a těžká mechanizace
- středisko bioplynová stanice Budíškovice
- středisko míchárny jadrných krmiv v Ostojkovicích
- středisko správy a řízení

Představenstvo družstva:
ing. Jiří   S l a b ý      předseda 
ing. Jiří   M á t l         místopředseda

členové:

Miroslav   H r ů z a

Antonín   H o t a ř

Marie   H a m e r n í k o v á

Václav   B a s t l

Zdeněk   B ř e z i n a

Jana   N o v á č k o v á

Bohumír   B ř i n e k      

Kontrolní komise:

Alois  K R Á L Í K       předseda

členové:                         

Jaroslav   P o s p í c h a l

František   L a u d á t