Zemědělské družstvo Budíškovice

je dobrovolným sdružením členů, bylo založeno na ustavující schůzi 20.11.1992 a zápisem u krajského soudu v Českých Budějovicích zapsáno do obchodního rejstříku v oddíle Dr XXXXII, vložka 2350.

Statutárním orgánem družstva je představenstvo a za něj jedná předseda nebo místopředseda.

Družstvo hospodaří v katastrálních územích obcí Borová, Budeč, Horní Slatina, Vesce, Budíškovice, Manešovice, Třebětice, Ostojkovice a Báňovice na výměře 1.669 ha zemědělské půdy. Hlavní činností rostlinné výroby je výroba obilovin, řepky a konzervovaných krmiv pro potřeby živočišné výroby. V živočišné výrobě se družstvo specializuje na chov skotu, zvláště pak vysoko-produkčních dojnic a výkrm skotu. Okrajově je to výkrm kuřat.


Organizační struktura:


Zemědělské družstvo je tvořeno 6 nákladovými hospodářskými středisky:
- středisko rostlinné výroby: RV Budíškovice a Třebětice
- středisko živočišné výroby: ŽV Horní Slatina, Budíškovice, Třebětice, Ostojkovice
- středisko služeb: centrální dílny Budíškovice a těžká mechanizace
- středisko bioplynová stanice Budíškovice
- středisko míchárny jadrných krmiv v Ostojkovicích
- středisko správy a řízení

Představenstvo družstva:
ing. Jiří   S l a b ý      předseda 
ing. Jiří   M á t l         místopředseda

členové:

Miroslav   H r ů z a

Antonín   H o t a ř

Václav   B a s t l

Bohuslav   P ř í v ě t i v ý

David   K u m p a

     

Kontrolní komise:

Pavel   P a v l á s e k        předseda

František   D o l e ž a l      místopředseda

Jaroslav   P o s p í c h a l      člen