Kontakt

Zemědělské družstvo Budíškovice

378 91 Budíškovice čp. 134

IČO: 00110205 

DIČ: CZ00110205

Pracovní doba: 7.00 - 15.30 hod

tel.:  384 495 125

mob.: 606 780 125

e-mail: zdbudisk@jhnet.cz


Předseda představenstva:
Ing. Jiří S l a b ý 
tel.: 384 495 125
mob.: 725 892 763
e-mail: pr.zdbudisk@jhnet.cz 

Mechanizátor:
Ing. Jiří M á t l 
tel.: 384 495 125
mob.: 606 051 544
e-mail: mech.zdbudisk@jhnet.cz

Ekonom:
Jan  B u b e n í č e k
tel.: 384 495 293
mob.: 723 571 872
e-mail: eko.zdbudisk@jhnet.cz

Agronom:
Jan   H o u l 
tel.: 384 495 125
mob.: 720 953 083
e-mail: rv.zdbudisk@jhnet.cz

Zootechnik:
ing. František  S t a n ě k
tel.: 384 495 125
mob.: 606 736 083
e-mail: zv.zdbudisk@jhnet.cz