Rostlinná výroba


V rostlinné výrobě pěstujeme na celkové výměře 1661 ha zemědělské půdy 543 ha obilovin - 432 ha pšenice a 111 ha ječmene, dále 252 ha řepky ozimé.

Na zbylé výměře pak pěstujeme pícniny a krmné plodiny - kukuřici, vojtěšku, žito senážní a trvalé travní porosty pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice.