Rostlinná výroba


V rostlinné výrobě pěstujeme na celkové výměře 1640 ha zemědělské půdy 600 ha obilovin - 510 ha pšenice a 90 ha ječmene, dále 200 ha řepky ozimé.

Na zbylé výměře pak pěstujeme pícniny a krmné plodiny - kukuřici, vojtěšku, žito senážní a trvalé travní porosty pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice.