Aktuality

Oznámení

Zemědělské družstvo Budíškovice, 378  91 Budíškovice čp. 134

                             nabízí pracovní místo pro výkon práce                             

 finanční účetní


Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup pracovnice po dobu mateřské a rodičovské dovolené).

Pracoviště: administrativní budova ZD Budíškovice čp. 134. Nástup dle dohody, nejpozději 1.4.2020.Termín pro přihlášení uchazečů: nejpozději do 31.1.2020.

Bližší informace budou podány osobně nebo telefonicky na tel. 384 495 125 v pracovních dnech pondělí až pátek 7.00 - 15.30 hod.na personálním oddělení  - odpovědný pracovník Milan Dědek.