Pozvánka na členskou schůzi

27.08.2020


P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Zemědělského družstva Budíškovice,

která se koná v pátek dne 11. září 2020 v 19.oo hod. v kulturním domě v Horní Slatině.

     Člen družstva může zmocnit písemnou plnou mocí jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupoval. Při nižší než 50-ti % účasti by bylo nutné svolat novou schůzi. Z tohoto důvodu je třeba, aby každý člen, který se schůze nezúčastní, využil odevzdáním plné moci možnosti svého zastupování.

PROGRAM:

1. Zahájení - večeře

2. Volba sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu

3. Zprávy úseků družstva za rok 2019 se záměry roku 2020

4. Žádost p. Josefa Týmy, Báňovice 40 o zrušení rozhodnutí 

    představenstva o "nepřijetí za člena družstva"

5. Předání upomínkových předmětů důchodcům

6. Zpráva kontrolní komise

7. Diskuse

8. Usnesení a závěr

Po skončení bude podávána káva a zákusky


S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v sídle Zemědělského družstva Budíškovice.


                                                                                             PŘEDSTAVENSTVO

                                                                                 Zemědělského družstva Budíškovice

Pozvánky s programem členské schůze a formulářem plné moci budou předány nebo odeslány poštou všem členům družstva.