Pozvánka na členskou schůzi

06.06.2023


P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Zemědělského družstva Budíškovice, která se koná

v pátek dne 23. června 2023 v 19.oo hod. v kulturním domě v Horní Slatině.


     Člen družstva může zmocnit písemnou plnou mocí jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupoval. Při nižší než 50-ti % účasti by bylo nutné svolat novou schůzi. Z tohoto důvodu je třeba, aby každý člen, který se schůze nezúčastní, využil odevzdáním plné moci možnosti svého zastupování.

PROGRAM:

1. Zahájení - večeře

2. Volba sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu

3. Zprávy úseků družstva za rok 2022 se záměry roku 2023

4. Předání upomínkových předmětů důchodcům

5. Zpráva kontrolní komise

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr


Po skončení bude podávána káva a zákusky


S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v sídle Zemědělského družstva Budíškovice.


                                                                                             PŘEDSTAVENSTVO

                                                                                 Zemědělského družstva Budíškovice

Pozvánky s programem členské schůze a formulářem plné moci budou předány nebo odeslány poštou všem členům družstva.